top of page

Openluchtzwembad De Reuver

Enkele jaren geleden staken enkele vrijwilligers de koppen bij elkaar om te bekijken welke maatregelen de stichting kon nemen in het kader van energiebesparing. Hiervoor werden diverse andere baden bezocht en uiteraard een uitgebreide (internet)studie gedaan. We kwamen tot de conclusie dat de keuze erg beperkt was i.v.m. de erg lange terugverdientijd van de diverse investeringen doordat we maar 4 maanden per jaar geopend zijn. De mogelijkheden die uiteindelijk overbleven:

  • afdekking bassins na sluitingstijd;

  • frequentie-omvormers op de circulatie-pompen;

  • ipv. 1 grote verwarmingsinstallatie 3 kleinere units;

  • kritischere energie-contracten;

 

Weggevallen waren o.a. warmwaterslangen op het dak, zonnepanelen, WKK-installatie, warmteterugwinning spoelwater, bassinafdekking etc.. Afgelopen jaar hebben we contact gezocht met de firma Heatsavr na bezoek van de site en het zien van diverse filmpjes op youtube. We zagen hierin de mogelijkheid om met een kleine investering een redelijke opbrengst te verwezenlijken. Deze factoren maken Heatsavr voor ons een ideale kostenbespaarder:

  • de lage investering;

  • de eenvoudige, in eigen beheer te installeren installatie;

  • ons korte seizoen;

 

30% Besparing op gasverbruik

Na een voor Heatsavr ongunstig seizoen (veel wind en regen die de moleculaire laag kan verstoren) bleek aan het eind van ons seizoen een opvallende daling van ons gasverbruik, zeker gezien het eerder geschetste weerbeeld. Dit leverde voor ons bad berekend op het gas alleen al, zonder randkosten, een besparing van een kleine 1200 euro op! De startinvestering bedroeg een eenmalig bedrag van een kleine 1000 euro voor 2 doseerpompjes + randapparatuur, alsmede ca. 2000 euro voor de hoeveelheid benodigde Heatsavr-vloeistof. Dit eerste jaar valt de winst dus nagenoeg weg tegen de startkosten van de installatie, maar vanaf dit jaar zal, als het weer ook nog eens meewerkt, de winst wel eens 2000 euro kunnen bedragen. Het zou dus omgerekend voor een seizoen van een heel jaar 6000 euro zijn!

Installatie

Begin mei 2012 werd in 2 avonden door 3 vrijwilligers de installatie voorbereid (stroompunten, ophangpunten 2 pompen, pompslangen met op 2 circulatieleidingen aangebrachte mantels met doseernippel) en zij we op 11 mei gestart met het doseren van de Heatsavr begeleid door Nicholas. Vrij simpel werd de dosering berekend en ingesteld (resp. 800 en 240ml per dag voor 2 bassins van 1200 en 300m3) op de 2 pompmonitoren, waarna nog alleen een doseermoment moest worden ingesteld (in ons geval 20.00u). Tijdens het seizoen kon worden volstaan met het bijvullen van het voorraadvat en af en toe bij erg warm weer het systeem op standby zetten, omdat dan de besparing van Heatsavr minder zou zijn dan de lage kosten van verwarming.

Zwembad De Bercken, een vrijwilligersorganisatie

Zwembad de Bercken is een openluchtzwembad dat inmiddels al voor het 18e seizoen volledig door vrijwilligers wordt gerund. De gemeente Reuver heeft hier slechts een controlerende functie. De achtergrond van de overname van het bad door de vrijwilligersorganisatie is dezelfde als in vrijwel elke andere gemeente waar dit gebeurt: het openhouden van het bad is veel te duur met inzet van professionele krachten en er staan forse investeringen voor de deur om het bad weer aan de eisen van de tijd te laten voldoen. Na een dreigende sluiting en een tijdelijke overname door een professionele organisatie die ook niet echt wilde investeren hakte de gemeente Beesel in 1995 de knoop door en gaf de toen één jaar eerder opgerichte stichting het bad in ‘bruikleen’ voor enkele jaren. Deze stichting is na een voorzichtig begin steeds beter in zijn rol gegroeid en heeft in eigen beheer het bad verbouwd en uitgebreid tot wat het nu geworden is: een modern zwembad met twee grote bassins, een peuterbad, volleybal- en basketbalveld en een keur aan speeltoestellen voor alle leeftijden. Verder een moderne, gerenoveerde horecaruimte met multifunctionele keuken. We zijn elk jaar geopend van eind april tot begin september (week 18 t/m 35). We hebben al jaren een stabiel vrijwilligersbestand van 200 medewerkers. Kortom: wij zijn erg tevreden over het eerste jaar Heatsavr, de gemaakte winst ondanks het ongunstige weer, en gaan vol optimisme voor een volgend seizoen !

M.v.g., Leon Heijmans, Werkgroep waterbeheer Stichting zwembad de Bercken, Reuver.

Referentie openluchtzwembad de Reuver
bottom of page