top of page

KIWA Rapport - Nederland 2010

Evaluatie humaan toxicologische effecten van het gebruik van Heatsavr

‘’Uitgaande van de worst-case benadering kan geconcludeerd worden dat bij de maximale dosering van 0,8ml/l Heatsavr aan zwemwater de verwachte opgenomen hoeveelheid Heatsavr ruim onder de letale dosis ligt van de afzonderlijke bestanddelen van dit product. Het is onwaarschijnlijk dat er nadelige effecten voor de gezondheid van de gebruiker zullen optreden’’

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact met ons opnemen.

bottom of page